Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Konferansjer

Kod: 265602
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Konferansjerowi powierza się prowadzenie różnego rodzaju występów estradowych (koncertów, spektakli kabaretowych, widowisk rewiowych, itp.). Konferansjer zapowiada kolejne punkty programu i zajmuje uwagę publiczności krótkimi formami aktorskimi (jak opowiedziana anegdota), które podnoszą atrakcyjność występów.

Elementarnym zadaniem konferansjera jest podanie publiczności wszelkich niezbędnych informacji o charakterze (tytuł, forma) kolejnych występów iosobach wykonawców orazautorów.Kolejne pojawienia się konferansjera na scenie mają ułatwić publiczności odbiór koncertu czy widowiska. Czasem, jak np. w wypadku koncertów muzyki klasycznej lub jazzowej, rolą konferansjera jest nie tylko przekazanie publiczności rzetelnych informacji, ale również opatrzenie występów komentarzem. Konferansjer musibyć zatem człowiekiem kompetentnym w danej dziedzinie twórczości i umieć zbudować ciekawą i niebanalną wypowiedź. Na koncertach konferansjeramisą często dziennikarze oraz krytycy muzyczni.

W innych znów sytuacjach konferansjer występuje w roli showmana, który bawi publiczność różnymi miniscenkami aktorskimi i podsyca jej zainteresowanie widowiskiem. Konferansjer pojawia sięczęsto w imprezach estradowych, które złożone są z luźno ze sobą skojarzonych epizodów (np. występy kabaretowe połączone z występamipiosenkarzy).Pojawiający się na scenie konferansjernadaje wtedy imprezie bardziej spójny charakter.

Konferansjer zwykle sam obmyśla i inscenizuje swoje wejścia na scenę. W zawodzie tym trzeba więc mieć pewne umiejętności literackie i zarazem aktorskie. Konferansjer musi umieć ułożyć sobie na nowo znaną nawet anegdotę i wyreżyserować sposób, w jaki ją przedstawi. W tym zawodzie pracuje się całkowicie samodzielnie. Konferansjer zatem sam kreuje swój wizerunek estradowy - wybiera formy i kolory ubrania,fryzurę,itd.

W roli konferansjera występują chętnie aktorzy, autorzy tekstów kabaretowych, prezenterzy telewizyjni i radiowi oraz dziennikarze muzyczni. Częściej bowiem organizowane są imprezy o bardziej jednorodnejformie, jak np. koncert jazzowy, czy widowisko kabaretowe. Natomiast duże widowiska rewiowe lub występy typu varieté, czyli „składanki” różnorodnych form estradowych - z nich właśnie wywodzi się rola konferansjera jako postaci łączącej ze sobą rozmaite punkty programu - są dzisiaj dość rzadkie. Z zawodem konferansjera spokrewniony jest natomiast nowy zawód: prezentera muzycznego w dyskotece.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę