Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Konferansjer

Kod: 265602
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Wykonywanie zawodu konferansjera wymaga wyraźnych uzdolnień aktorskich. Konferansjer przede wszystkim musi mieć znakomicie opanowaną dykcję i modulację głosu, a także znać techniki aktorskiej ekspresji ruchu i gestu, inaczej bowiem trzeba wyrażać grę ciała w dużych i małych salach. Niezbędny w tym zawodzie jest dar słowa - umiejętność zwięzłego i ciekawego budowania zdań, także pewien talent narracyjny, wreszcie wrażliwość na emocjonalną barwę słowa. Istotnym zadaniem konferansjera jest np. wyrażenie w kilkuzdaniowej wypowiedziwyraźnego klimatu -humorystycznego czy lirycznego. To połączenie umiejętności aktorskich i literackich jest najcenniejszą cechą w tym zawodzie. Trudno wyobrazić sobie w tym zawodzie człowieka, która nie potrafi łatwo nawiązać kontaktu z innymi ludźmi.

Konferansjer, występując w roli osoby prowadzącej spektakl estradowy i narzucającej mu pewna spoistość i rytm, czasem staje wobec konieczności nagłego wyjścia na scenę i wypełnienia niespodziewanej przerwy technicznej. Talent do improwizacji to również istotna cecha w tym zawodzie.Konferansjer - takjakaktor czy prezenter telewizyjny - musi doskonale panować nad swoimi emocjami, być wolny od tremy izdyscyplinowany. Konferansjer musi być również człowiekiem dbającym o swój wygląd, potrafiącym samemu wymyślić swój wizerunek sceniczny (np. skomponować ubranie).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę