Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Konferansjer

Kod: 265602
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Miejscem pracy konferansjera są sceny estradowe - zarówno duże sale widowisko, jak skromne sceny w kawiarniach. Czasem konferansjer występuje w programach nagrywanych wstudio telewizyjnym.

warunki społeczne

Konferansjer jest w swojej pracy samodzielny - zwykle samprzygotowujetekst, obmyśla i inscenizuje swoje pojawienia się nascenie. Jego występy są jednak tylko „częścią na tle całości” widowiska. Musi więc nawiązać dobre porozumienie z całym zespołem i respektować życzenia reżysera widowiska.

warunki organizacyjne

Konferansjer wykonuje swój zawód w salach widowiskowych w różnych miejscowościach. Dla tego zawodu charakterystyczna jest konieczność częstych bliższych i dalszych podróży. Konferansjer pracuje w rytmie nieciągłym - czasem kilka dni pod rząd, a kiedy indziejraz w tygodniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę