Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Konferansjer

Kod: 265602
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma ściśle sprecyzowanych warunków podjęcia pracy w tym zawodzie. Na pewno niezbędne umiejętności najłatwiej rozwinąć w trakcie wyższych studiów, zwłaszcza aktorskich. Konferansjerzy specjalizujący się tylko w pewnego typu imprezach, jak koncerty muzyki klasycznej lub jazzowej, powinni być kompetentni w tychdziedzinach - wtedy dobrym przygotowaniem sąstudia muzykologiczne.

Do zawodu tego trafiają ludzie, którzy potrafią wykazać się odpowiednim talentem i umiejętnościami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę