Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Aktorem zawodowym można zostać w każdym wieku, bo jeżeli wykształcenia nie da uczelnia wyższa (czasem są limity wieku dla studentów), zawsze pozostaje możliwość zdania egzaminu eksternistycznego (od 22 lat wzwyż). Obszar możliwości realizacji zawodowej w filmie czy teatrze jest na tyle duży, że potrzebni są aktorzy w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowo- zawodowym.

Szerokie możliwości otwierają przed osobami chcącymi wykonywać zawód aktora castingi. Wszyscy mają w nich równe szanse. O zwycięstwie i otrzymaniu roli decyduje talent oraz stopień, w jakim kandydat odpowiedział na zapotrzebowania reżysera czy producenta, pod względem umiejętności, wieku, wyglądu itd.

Nie można więc określić górnej czy dolnej granicy wieku w tym zawodzie. Jest to w każdym przypadku uwarunkowane specyfiką sztuki lub scenariusza.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę