Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Praca aktora jest pracą ciężką, obfitującą w silne przeżycia emocjonalne, wyczerpującą fizycznie i bardzo stresującą. Aktor odgrywa różnego rodzaju role, które nierzadko wymagają od niego dużej sprawności fizycznej, trwania w niewygodnych pozycjach. I choć trudno nakreślić jednoznacznie portret fizyczny aktora (bo przecież różne przychodzi im odgrywać role) należy przyjąć, iż powinna być to osoba o wysokiej wydolności fizycznej, czyli dużej sprawności układu oddechowego, krążenia, kostnego i stawowego, osoba dobrze widząca, słysząca, posiadająca dobrze rozwinięty zmysł równowagi, dotyku i wyczucia przestrzeni. Jako, że mówienie jest jednym z podstawowych zadań aktora, powinien on mieć bardzo dobrą dykcję, właściwą artykulację, umiejętność dynamizacji głosu. Barwa głosu i sposób mówienia są bardzo charakterystyczną wizytówką każdego aktora – jego identyfikatorem.

Od kandydatów na studia wyższe aktorskie wymaga się absolutnego zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie oznacza to jednak, że jeżeli aktor z różnych przyczyn staje się osobą niepełnosprawną, musi być wykluczony z pracy w zawodzie. W tej sytuacji istotny jest dobór roli do jego warunków i możliwości fizycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę