Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Warunki materialne

Podstawowym “narzędziem” pracy aktora jest jego ciało. Odpowiedni głos, gest, mimika, sposób chodzenia oraz umiejętność ich dostosowania do odgrywanych postaci, decydują o jego profesjonalizmie.

Praca aktora, w zależności od projektu, który realizuje, wykonywana jest w rożnych przestrzeniach. Aktorzy teatralni i radiowi bardzo dużo czasu spędzają w budynku teatru, przy sztucznym oświetleniu – czasem bardzo intensywnym, czasem słabym, w dużej ilości pyłów z kotar, krzeseł widowni i rekwizytów, bez dostępu świeżego powietrza. Natomiast aktorzy pracujący na planie filmowym, muszą kręcić zdjęcia w różnych warunkach – w plenerze, budynkach, w powietrzu, pod wodą, w górach, w dzień, w nocy, w upale, wielkim mrozie, w deszczu i śniegu. Właściwie trudno jest znaleźć sytuację czy przestrzeń, w której nie przyjdzie aktorowi wcielać się w jakąś postać. Stąd też narażeni są oni na różnego rodzaju przeziębienia, choroby strun głosowych, krtani, gardła, stawów, układu mięśniowego i kostnego.

Warunki społeczne

Praca aktora wiąże się nieustannymi kontaktami z innymi ludźmi. Przede wszystkim należą do nich koledzy – aktorzy, z którymi pracują przy konkretnej sztuce, filmie czy innym projekcie, następnie reżyser – główny szef przedsięwzięcia, a także scenarzysta, choreograf, scenograf, kostiumolog, fryzjer, sufler i wszyscy inni, którzy przyczyniają się do powstania dzieła. Dobra współpraca aktora z całą „ekipą” poprawia szeroko rozumianą jakość pracy.

W kontekście tego, co powyżej można by sądzić, że praca aktora jest pracą wyłącznie zbiorową, ale to połowa prawdy. Aktor bowiem wiele czasu spędza na indywidualnej pracy nad rolą, na budowaniu postaci, właściwym przekazaniu pożądanych treści i emocji.

Aktor z czasem może stać się osobą publiczną, znaną, sławną. Może mieć więc swoich fanów, ludzi, dla których będzie kimś szczególnym, wyjątkowym, ale też może mieć swoich przeciwników, którzy będą tylko czyhać na najmniejsze jego niedociągnięcia czy błędy.

Praca aktora poddawana jest nie tylko krytyce społecznej, ale także ocenie znawców przedmiotu – krytykom teatralnym, filmowym, członkom jury itp. Ich opinia może być zbieżna z opinią publiczności, bądź stać z nią w całkowitej sprzeczności. Takie rozbieżności są wpisane w każdy zawód artystyczny, więc także i aktorstwo, na co każdy wykonujący ten zawód musi być przygotowany.

Warunki organizacyjne

Trudno określić stałą liczbę godzin pracy aktora, ponieważ zależna jest od zlecenia, jakie wykonuje. Na ten czas składają się nie tylko próby, spektakle, dni zdjęciowe, ale także wielogodzinne przymiarki kostiumów, fryzur, a nade wszystko praca indywidualna nad rolą, praca z tekstem, przepracowanie stanów emocjonalnych i zachowań postaci (to praca ciągła niemal przez całą dobę).

Godziny pracy aktora teatralnego są teoretycznie stałe, objęte wcześniej ustalonym harmonogramem, który zakłada pracę i w dzień, i w nocy, i dni wolne od pracy. Jednak ciągła dyspozycyjność jest wpisana w ten zawód. Może się zdarzyć choroba jednego z aktorów i harmonogram prób z dnia na dzień ulega zmianie, albo praca na próbie jest nie dość efektywna i wymaga jej wydłużenia, bądź ustalenia dodatkowego spotkania. Poza tym dzień pracy aktora jest „poszarpany”, to znaczy - pracuje przed południem, następnie ma kilkugodzinną przerwę, po czym rozpoczyna pracę popołudniową, aż do późnych godzin wieczornych.

W zależności od miejsca zatrudnienia i ilości zleceń, które równolegle realizuje aktor, może on pracować w jednej miejscowości, jego praca może łączyć się z częstszymi bądź rzadszymi wyjazdami poza miejsce zamieszkania, na większe bądź mniejsze odległości, bądź nawet opuszczeniem kraju na czas realizacji jakiegoś projektu.

Na aktorze spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za pracę, jaką wykonuje. Jest to odpowiedzialność wobec innych aktorów, reżysera, instytucji, w której pracuje, aż wreszcie wobec widzów. Jego spóźnienia, niedyspozycja, brak przygotowania mają wpływ na przebieg pracy osób zaangażowanych w projekcie.

Praca aktora na pewno nie należy do prac zrutynizowanych, w których wciąż dzieje się to samo i tak samo. Z uwagi na to, że praca aktora jest pracą twórczą, nierzadko zespołową, mogą zdarzyć się sytuacje i działania wcześniej nieplanowane.

Zatrudnienie na etacie w teatrze wymaga od aktora systematycznej pracy i podporządkowania swoim zwierzchnikom - dyrektorowi teatru, reżyserowi. Nie oznacza to jednak, że aktor nie ma prawa przedstawić reżyserowi własnych propozycji dotyczących roli, jednak każdorazowo decydujący głos ma reżyser itp. Aktorzy, którzy nie są na stałe zatrudnieni i według własnego uznania poszukują dla siebie zadań aktorskich (filmy, seriale, dubbingi), są zobligowani do realizowania zadań zgodnie z podpisana umową czy kontraktem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę