Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Aktorem zawodowym może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia aktorskie lub osoba, która pozytywnie zdała egzamin eksternistyczny z aktorstwa. Na egzamin mają prawo zgłaszać się osoby po ukończonym 22 roku życia, których staż aktorski nie może być krótszy niż 3 lata i może obejmować pracę w teatrze, filmie lub telewizji. Kandydaci powinni legitymować się minimum średnim wykształceniem (matura) i wyraźnym dorobkiem zawodowym (dwie role pierwszoplanowe, lub kilka znaczących ról drugoplanowych). W przypadku ukończenia studium aktorskiego przy teatrze – lata studiów (nie mniej niż 3) mogą być zaliczone jako taki staż; zaś absolwenci innych szkół aktorskich (pomaturalnych bądź policealnych) powinni przedstawić zaświadczenie ukończenia studium.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków, nie są dyplomowanymi aktorami, tylko osobami wykonującymi ten zawód. Współcześnie dostęp do planu filmowego czy serialowego ma niemal każdy, o ile wygra casting. Tak więc aktor zawodowy wraz z amatorem stają przed komisją kwalifikacyjną w jednym szeregu, a wygrywa ten, który w doskonalszy sposób spełni jurorskie oczekiwania.

Najbardziej renomowane polskie uczelnie kształcące aktorów – magistrów sztuki, to:

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

31-109 Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, www.pwst.kraków.pl

Wydział Zamiejscowy Aktorski we Wrocławiu

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 22, www.pwst.wroc.pl

Wydział Zamiejscowy Lalkarski we Wrocławiu

53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 18/20, www.pwst.wroc.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22/24, www.at.edu.pl

Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14, www.atb.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

90-323 Łódź, ul. Targowa 61-63, www.filmschool.lodz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę