Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Ostatnia aktualizacja 09.2009

J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, 2007.

T. Kudliński, Vademecum teatromana, 1985.

S. Book, Podręcznik dla aktorów, 2006.

K. Stanisławski, Praca aktora nad rolą, 1953.

K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, 1954.

K. Braun, Wielka reforma teatru w Europie, 1984.

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego 1990.

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia 1977.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę