Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia niewielkiego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia niewielkiego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia niewielkiego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Sprawność ekspresji werbalnej : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Niskie

Ostatnia aktualizacja - 09.2009


Aby dostać się na wyższe studia aktorskie, wymagana jest całkowita sprawność psychofizyczna. Nie oznacza to jednak, że nabyta przez aktora (np. podczas wypadku samochodowego) niepełnosprawność fizyczna, dyskwalifikuje go z możliwości wykonywania zawodu. Z pewnością jednak role, które będzie mógł wykonywać, będą musiały być dostosowane do stopnia jego niepełnosprawności i jego fizycznych warunków (aktor poruszający się na wózku może grać osobę z podobną niepełnosprawnością do swojej niepełnosprawności). O ile trudniej ukryć jest niepełnosprawność fizyczną w sztuce teatralnej, o tyle w filmie jest to zdecydowanie prostsze &ndash kamera może tak pokazać sylwetkę aktora, aby nikt z widzów nie domyślił się jego niedomagań fizycznych. Tak więc niepełnosprawność fizyczna nie musi być przeszkodą w czynnym wykonywaniu zawodu, może jedynie wymagać właściwego doboru ról.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę