Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kompozytor

Kod: 265204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

W sensie fizycznym zawód kompozytora nie wymaga wielkiego wysiłku i z tego punktu widzenia zalicza się do lekkich. Warunkiem niezbędnym jest doskonały słuch (zwłaszcza w okresie nauki) oraz sprawność intelektualna; przydatny jest także jest dobry wzrok i odporność na niepowodzenia i stres.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę