Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kompozytor

Kod: 265204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie niezbędne jest ukończenie wyższych studiów muzycznych, najlepiej kompozytorskich, choć współczesna praktyka wskazuje, że zupełnie wyjątkowo zdarzają się talenty kompozytorskie ujawnione w późniejszym wieku u osób po zupełnie innych studiach (np. Jerzy Wasowski - inżynier, Edward Pałłasz - muzykolog), ale oparte na rzetelnym wykształceniu muzycznym i praktyce instrumentalnej, uzyskanych indywidualnie w inny sposób. Studia kompozytorskie można w Polsce podjąć na wyższych uczelniach muzycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę