Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Scenograf

Kod: 265106
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy scenografa jest opracowanie projektu oprawy plastycznej (dekoracji, kostiumów, rekwizytów) dla teatru, filmu, telewizji lub na estradę w porozumieniu z reżyserem. Scenograf przy pracy nad koncepcją plastyczną musi uwzględnićmyśl przewodnią reżysera. By przełożyć na język plastyczny idee reżyserskie, scenograf powinien dokładnie wraz z reżyserem zanalizować tekst, zinterpretować go, poznać interpretację reżysera i jego wymagania wobec oprawy plastycznej. Ułatwieniem jest tu uczestniczenie w próbach, na których reżyser wyjaśnia swoje rozumienie tekstu wystawianej sztuki lub realizowanego scenariusza. Dopiero wtedy scenograf może podjąć pracę nad tworzeniem projektów dekoracji, kostiumów i rekwizytów.

Mimo podziału na scenografów filmowych, telewizyjnych, teatralnych i estradowych procedura tworzenia oprawy scenograficznej jest podobna. Dlatego w tym zawodzie nie ma specjalizacji - często scenograf teatralny pracuje w filmie, a telewizyjny konstruuje dekoracje na estradę.

Scenograf przygotowując dekoracje do inscenizacji sztuki lub filmu (niekoniecznie historycznych) zanim zacznie szkicować projekty wyszukuje materiał ikonograficzny, np. ryciny lub obrazy pochodzące z interesującego go okresu, analizuje go i wykorzystuje przy tworzeniu szkiców. Po uzgodnieniu z reżyserem ostatecznej ogólnej wizji plastycznejscenograf przystępuje do tworzenia szczegółowych rysunków technicznych (np. dekoracji, rozplanowania podestów na scenie itp.). Rysunki przedstawia dyrektorowi teatru, od którego musi uzyskać zgodę na ich realizację. Od ich dokładności zależy precyzja realizacji projektów przez personel techniczny teatru, telewizji, bądź wytwórni filmowej. Scenograf ma za zadanie kontrolować tempo i dokładność prac w pracowni modelarskiej, ślusarskiej, stolarskiej i innych. Uczestniczy on w zakupie materiałów, z których wykonuje się projekty i sprawdza je. Wraz z kierownikiem technicznym opracowuje szczegóły konstrukcji dekoracji(np. poszerza je lub zmniejsza). Stale pozostaje w kontakcie z reżyserem,uzgadnia z nim ewentualne zmiany w kostiumach, rekwizytach itp.

Scenograf filmowy jeździ w teren, poznaje, wybiera i przedstawia reżyserowi propozycje lokalizacji plenerowego planu zdjęciowego. Współpracuje również z reżyserem światła, wraz z nim ustawia najkorzystniejsze światło, tzn.wydobywające ze scenografii jej najważniejsze elementy.

Obecnie coraz częściej zdarza się opracowywanie scenografii komputerowej wykorzystywanej przeważnie w telewizji i filmie przy współpracy grafików komputerowych. Nie istnieje ona w rzeczywistości, a jedynie w pamięci komputera. W scenografię taką można jednak wprowadzać realne osoby. Do pracy takiej wymagana jest od scenografa przynajmniej podstawowa znajomość technik komputerowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę