Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Rzeźbić można zacząć w każdym wieku, nawet po dłuższej przerwie od ukończenia studiów. Nie ma ograniczeń wiekowych, ponieważ artysta rzeźbiarz pracuje na własny rachunek. Uczelnie plastyczne przyjmują kandydatów w zasadzie do 25 roku życia, ale istnieją odstępstwa od tej zasady.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę