Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Zadania i czynności

Artysta rzeźbiarz to przede wszystkim twórca. Twórca z wewnętrznego nakazu, z potrzeby zamykania idei i emocji w dziełach przestrzennych. Głównym celem społecznym jego pracy jest kształtowanie estetyki otoczenia przez rzeźbę oraz komponowanie przestrzeni i małej architektury wokół człowieka. Rzeźbiarz projektuje rzeźby w rysunku lub materiałach plastycznych takich jak modelina, glina. Mogą to być posągi, popiersia, głowy, rzeźby figuralne pomnikowe, nagrobne, ogrodowe, parkowe, a także dekoracyjne formy abstrakcyjne dla przestrzeni publicznej i prywatnej. Wykonuje je samodzielnie lub przy pomocy osób z zawodów pokrewnych, takich jak kamieniarz, snycerz, modelarz. Dziełem finalnym jest rzeźba w takich materiałach trwałych jak kamień, drewno, beton, gips, metal, masa ceramiczna, tworzywo sztuczne, laka, kość słoniowa, szkło, kamienie szlachetne, papier, tektura, styropian, sznur itp. Do zadań rzeźbiarza należy sporządzenie projektu wstępnego rzeźby w formie szkiców przestrzennych zgodnie z własną koncepcją artystyczną oraz zamówieniem zleceniodawcy (praktyka wykazuje, że wcale nie jest to łatwe do pogodzenia); wykonanie modelu rzeźby w skali 1:10 w glinie lub gipsie i przedstawienie go zleceniodawcy; sporządzenie lub nadzorowanie sporządzenia modelu rzeźby w skali 1:1; nadzór (przy bardzo dużych rzeźbach) lub własnoręczne odlewanie rzeźby w wybranym materiale: tworzywie sztucznym, brązie, cynku, żeliwie, cemencie, porcelanie lub kamionce; wybór odpowiedniego surowca i kształtowanie w nim bryły rzeźby przez cięcie, kucie, szlifowanie, borowanie kamienia, drewna i innych materiałów twardych. Następnie rzeźbiarz opracowuje powierzchnię rzeźby i konturów przez szlifowanie, polerowanie, cyzelowanie, repulsowanie, polichromowanie lub nasycanie odpowiednimi substancjami chemicznymi. W wypadku tworzenia rzeźb składających się z kilku części rzeźbiarz musi połączyć poszczególne elementy czopami, wpustami, kotwami, nitami, spawem lub klejem. Końcowym etapem jest umieszczenie bryły rzeźbiarskiej w przestrzeni w porozumieniu z architektem i zleceniodawcą. Rzeźbiarz będąc artystą poszukuje stale nowych rozwiązań artystycznych oraz możliwości stosowania nowych materiałów. Powinien także brać czynny udział w życiu artystycznym uczestnicząc w plenerach, konkursach oraz wystawach zbiorowych, organizując indywidualne wystawy własnej twórczości. Rzeźbiarz posługuje się w swojej pracy zarówno narzędziami nieprecyzyjnymi, takimi jak dłuta, świdry, noże, piły (ręczne i elektryczne), młotki, pilniki, spawarki, jak i narzędziami precyzyjnymi, takimi jak np. narzędzia dentystyczne i narzędzia do obróbki kamieni szlachetnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę