Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Wymagania psychologiczne

Ze względu na charakter pracy rzeźbiarza najbardziej niezbędne są tu uzdolnienia plastyczne i wyobraźnia przestrzenna, w której powstaje pierwszy obraz dzieła. Zręczność rąk i palców, czyli zdolności manualne, oraz spostrzegawczość, ostrość i stereoskopowość widzenia pozwalają artyście rzeźbiarzowi urzeczywistnić swoją wizję. Aby sprostać wymogom konkurencji artysta rzeźbiarz musi być kreatywny, czyli być kopalnią pomysłów nowych rozwiązań przestrzennych, nowych środków wyrazu, nowych zastosowań materiałowych. Musi go cechować stałe myślenie twórcze, które nie pozwala mu stać w miejscu, a zmusza do potraktowania rzeźbiarskiego nawet odpadów i śmieci oraz przedmiotów codziennego użytku, jak np. w wypadku słynnych rzeźbiarzy Cesara, Christo czy Jaspera Johnsa. Przy pracy nad dziełem trzeba umieć skupić na nim uwagę, a przy pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w galerii trzeba posiadać dodatkowo zdolność podzielenia uwagi pomiędzy kilka spraw naraz oraz łatwość porozumiewania się. Przydatna jest też odrobina uzdolnień technicznych, ponieważ rzeźbiarz używa do pracy wielu różnorodnych narzędzi i urządzeń elektrycznych. Samodzielność, niezależność i ciekawość wszystkiego, co dzieje się w świecie pozwala artyście być znaczącą osobowością twórczą o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko. Artysta jak gąbka chłonie "ducha czasu”, w którym żyje, by zamknąć go w swoim dziele, dlatego jego zainteresowania muszą być rozległe i wszechstronne. Począwszy od społecznych przez psychologiczne, historyczne, filozoficzne, językowe, techniczne aż do materiałoznawstwa włącznie. Artysta rzeźbiarz powinien również charakteryzować się dużą inicjatywnością: wysyłać wiele ofert do potencjalnych zleceniodawców, organizować sobie reklamę itp., ponieważ sam musi zorganizować warsztat pracy, zadbać o zlecenia (brak jest agencji dbających o pracę dla rzeźbiarzy, tak jak np. są agencje wyszukujące pracę aktorom). Niewątpliwie przydatna jest odporność emocjonalna, gdyż sprawy związane z samozatrudnieniem i rywalizacją na rynku usług plastycznych niosą ze sobą wiele stresów i napięć.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę