Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwości rozwoju kariery zawodowej w wypadku rzeźbiarza - samodzielnego twórcy są duże, chociaż nie oznaczają one osiągania coraz wyższych stopni w hierarchii organizacyjnej. Awans oznacza uznanie i sławę dobrego rzeźbiarza. Można to osiągnąć talentem i pracowitością. Awans wykładowcy plastyki i kierownika galerii również polega na zdobyciu uznania i prestiżu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę