Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca artysty rzeźbiarza jest, w kategoriach wysiłku fizycznego, średnio ciężka. Wykonanie dużej rzeźby jest pracą wymagająca znacznego wysiłku fizycznego i dużej sprawności narządów ruchu i wzroku. Na pewno nie poradzi sobie łatwo w tym zawodzie osoba niepełnosprawna. Możliwe jest jednak, aby niepełnosprawny artysta projektował i tworzył rzeźby w małej skali. Wady słuchu i mowy nie stanowią żadnej przeszkody dla uprawiania samodzielnej twórczości rzeźbiarskiej, ale utrudniają studia w normalny trybie w Akademii Sztuk Pięknych. Jako wykładowca lub kierownik galerii osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę