Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy Praca rzeźbiarza odbywa się przeważnie w pracowniach rzeźbiarskich. Ale nie wszyscy artyści mają pracownie. Pracują więc w różnych miejscach, czasowo przygotowanych do wykonania rzeźby, a przy wykonywaniu monumentu (rzeźba o dużych rozmiarach) bardzo często na wolnym powietrzu. Jeżeli rzeźbiarz zostaje wykładowcą lub kierownikiem galerii, jego miejscem pracy jest szkoła, dom kultury, galeria, muzeum. W zawodzie tym istnieje zwiększone ryzyko wypadków typu skaleczenia, stłuczenia młotkiem, siekierą, strugiem, zacięcia dłutem, zaprószenia oczu odłamkami kamienia. Rzeźbiarze pracujący w kamieniu są zagrożeni pylicą płuc, zatrudnieni zaś w szkolnictwie chorobami narządu głosu i słuchu, gdyż uciążliwością tej pracy jest hałas. Wykonujący rzeźby w tworzywie sztucznym narażeni są na przeróżnego typu zatrucia i alergie. warunki społeczne Praca rzeźbiarza ma charakter indywidualny i samodzielny. Artysta sam tworzy wizję i szkic swojego dzieła. Współpracuje z zespołem tylko przy wielkogabarytowych realizacjach. I nie zdarza się to często. Mimo odosobnienia przy pracy w pracowni - kontakty z ludźmi są niezbędne i częste. Artysta musi chłonąć tzw. „ducha czasu" w rozmowach i dyskusjach z kolegami i zleceniodawcami. Ilość tych kontaktów zależy najbardziej od charakteru samego twórcy. Jako nauczyciel lub kierownik galerii ma bardzo intensywne codzienne kontakty z ludźmi, nierzadko konfliktowe. warunki organizacyjne Artysta rzeźbiarz pracuje średnio od 3 do 9 godzin dziennie i praca ta wymaga często wysiłku fizycznego. Godziny pracy ustala sam, w zależności od aktualnych potrzeb, otrzymanego zlecenia, pogody, wewnętrznego nakazu tworzenia. Czasem brak odpowiednich warunków organizacyjnych niesie ze sobą uczucie frustracji, poczucie niemożności zrealizowania swoich wizji. Na stanowisku nauczyciela i kierownika galerii godziny pracy ma stałe i wynoszą one od 3 do 6 godzin. Samodzielny twórca ma pełną swobodę działania i decydowania o tym, co i jak robić. Nauczyciel i kierownik galerii są okresowo kontrolowani oraz pełnią rolę zwierzchnika i podwładnego. Z wykonywaniem zawodu artysty rzeźbiarza łączy się odpowiedzialność społeczno-moralna. Wiąże się ona z szerokim oddziaływaniem twórcy na otoczenie, który wpływa na wyzwalanie emocji oraz na kształtowanie opinii, poglądów, gustów i estetyki przestrzeni. W wypadku nauczyciela odpowiedzialność dotyczy sprzętu szkolnego oraz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci i młodzieży w klasie, w wypadku zaś kierownika galerii za wyposażenie galerii oraz za prawidłowe funkcjonowanie prowadzonej przez siebie jednostki gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę