Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Aby zostać profesjonalnym artystą rzeźbiarzem trzeba ukończyć Wyższą Szkołę Plastyczną. Egzaminy wstępne do tych szkół obejmują sprawdzenie zdolności artystycznych w wybranym kierunku. Dyplom ukończenia takiej szkoły daje prawo członkostwa w Związku Polskich Artystów Plastyków oraz zatrudnienia w sferze oświaty i kultury. Przydatne są tu uprawnienia pedagogiczne oraz umiejętność obsługi komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę