Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta malarz

Kod: 265103
Inna nazwa zawodu: malarz

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Malarz, właściciel galerii lub osoby uczące malarstwa na prywatnych kursach sami organizują swoje stanowisko pracy. Placówki zatrudniające malarzy na etaty i prace zlecone, to szkoły stopnia podstawowego, średniego i wyższego, domy kultury i galerie sztuki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę