Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta malarz

Kod: 265103
Inna nazwa zawodu: malarz

Zadania i czynności

Malarzzajmujesiętwórczością artystyczną polegającągłównienamalowaniuobrazów. Pragnie wyrazić w ten sposób swoją wizję universum, stosunek do świata i człowieka i przekazać ją innym ludziom. Artystamalarz pracuje wpracownilubplenerze tworząckompozycjeznaturylubwyobraźni. Przed stworzeniem ostatecznegoobrazu częstoprzygotowujeszkicewstępne, możekorzystaćteżztechnikfotograficznychi komputera (np. stosując technikę wyklejanki, używać fragmentów zdjęć czy wydrukowanych za pomocą komputera form graficznych).

Zasadniczoprzezobrazrozumiemypracęnamalowanąnapłaszczyźnie, jednak wieluartystówwyprowadzaswekompozycjewprzestrzeńwzbogacającjeotrzeciwymiar. Istniejeogromnailość technikistylówmalarskich,ograniczajebowiemjedyniewyobraźnia twórców - najbardziejpowszechnejednakibędącepodstawąnauczaniajestmalowaniena papierze farbamiwodnymi, akwarelamiitemperąlubna płótniefarbamiolejnymi,albo akrylowymi.

Malarzpowinienposiadać przedmioty ułatwiającemupracę;sztalugi - inne w pracowni, inne w plenerze - rodzaj stojaka, na którym ustawia obraz wczasiemalowania,kasety,wktórychtrzymafarbyipędzle,butelkizolejemlnianymiterpentynąbalsamiczną,które służądorozpuszczaniafarbolejnych imyciapędzliorazszkicownik,węgiel, tusz, atakże ? jeślisamgruntujepłótna ?potrzebne do tegoskładniki (klejskórny,olejlniany,kredęibielcynkową). Płótnomalarskietoszare, gęstotkanepłótnolniane; malarznabijajenadrewnianąramę, tzw.krosnamalarskie ipokrywanajpierwklejemskórnym,potemprzygotowanymprzezsiebiegruntem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę