Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta malarz

Kod: 265103
Inna nazwa zawodu: malarz

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Dla malarza zajmującego się tylko własną twórczością, jedynąformąawansumożebyćwzrost popularnościartystyizwiązanyztymwzrostcenjegoprac. Osoby pracującenauczelniachwyższychprzechodzązwykletypowądrogękarierynaukowejod asystentaprzezdocentadoprofesora. Zdarzasięjednak,żewybitny„niezależny”artystajest zaproszonyprzezuczelniedoprowadzeniazajęćjakoprofesor - gość.

Rozwójkarier polegaćteżmożenapracywbardziejprestiżowej lubwiększejplacówce,lubteżnawzmacnianiuprestiżuplacówkiwczasiejejprowadzenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę