Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta malarz

Kod: 265103
Inna nazwa zawodu: malarz

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Ponieważmalarzpracujezwyklewpracowni - wskazane jest, aby topomieszczenie było wysokie, jasne i posiadałoświatłorozproszone (górne i północne).Często, zwłaszczarobiąc szkicez natury, artysta maluje teżwplenerze.

warunki społeczne

Istotą zawodu malarza jest twórczość samodzielna. Malarz tworzy zwykle w izolacji.Jednak w przypadku podejmowania działań dodatkowych, np. pracy „galernika”, czyli osoby kierującej galerią lub pracy nauczyciela - malarz ma możliwość codziennego kontaktu z ludźmi: prowadzi zajęcia w domach kultury, w szkołach, organizuje wystawy, kupuje, sprzedaje dzieła sztuki.

warunki organizacyjne

Czas, który artysta malarz poświęca na własną twórczość - nie da się określić ani liczbą godzin w ciągu dnia, ani przedziałami czasu. Każdy artysta najlepsze dzieła tworzy wówczas, gdy działa pod wpływem natchnienia i wewnętrznej potrzeby tworzenia. Czas pracy artysty malarza organizuje i porządkuje „praca na etacie” np. w szkole, galerii itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę