Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta grafik

Kod: 265102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

W środowisku artystów plastyków, historyków sztuki, krytyków sztuki, wydawców - pod hasłem „artysta grafik” występują dwa bliskie sobie, ale różne zawody: artysta grafik uprawiający grafikę użytkową oraz artysta grafik uprawiający grafikę warsztatową.

Termin grafika warsztatowa oznacza twórczość artystyczną realizowaną w technikach powielanych na papierze, takich jak: sucha igła, drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia, serigrafia i wiele innych. Dopuszcza się mieszanie technik. W ostatnich latach techniki graficzne są wykorzystywane w sposób indywidualny i bardzo często odbitka występuje tylko w jednym egzemplarzu. Najnowszą technologią stosowana w grafice warsztatowej jest drukarka laserowa połączona z komputerem.

Grafika warsztatowa bywa też nazywana grafiką artystyczną. Grafika warsztatowa ma bardzo bogatą historię, uprawiali ją tak wybitni mistrzowie jak Dűrer i Rembrandt. W Polsce wybitnymi twórcami w tej dziedzinie byli: Władysław Skoczylas, Zofia Stryjeńska, Edmund Bartłomiejczyk, czy Stanisław Ostoja Chrostowski. Do wybitnych twórców żyjących i tworzących współcześnie można zaliczyć: Jana Aleksiuna, Ryszarda Otrębę, Leszka Rózgę, Władysława Winieckiego, czy Rafała Strenta.

Pod nazwą grafika projektowa rozumie się twórczość w takich dziedzinach, jak: ilustracja, projektowanie książek, albumów, gazet, magazynów, druków akcydensowych, plakatów, znaków graficznych, reklam, opakowań, komunikacji wizualnej, czołówek filmowych, informacji internetowej itp. Najnowszą formą projektową jest tzw. grafika komputerowa. Historycznie grafika projektowa wywodzi się z grafiki warsztatowej, jej rozwój następował wraz z rozwojem nowych technologii poligraficznych i wizualnych. Polscy artyści w dziedzinie grafiki projektowej odnosili najwyższe światowe sukcesy. Znana jest polska szkoła plakatu, czy polska szkoła ilustracji. Do wybitnych przedstawicieli tej sztuki należy zaliczyć: Józefa Mroszczaka, Henryka Tomaszewskiego, Waldemara Świerzego, Janusza Stannego, Józefa Wilkonia, Leona Urbańskiego czy Leszka Hołdanowicza.

Celem pracy artysty grafika jest stworzenie oryginalnego dzieła artystycznego i zrealizowanie go w nakładzie określonym przez artystę.

Celem pracy artysty grafika warsztatowego jest stworzenie oryginalnego dzieła artystycznego, które można powielić w niezmienionej postaci na papierze w rozmaitych technikach graficznych. Do technik graficznych zaliczamy: drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia, serigrafia, offset. Współczesne techniki graficzne są wykorzystywane w sposób indywidualny (mieszanie technik, tworzenie nowych). Zdarza się, że dzieło artystyczne wykonane jest w technice graficznej, ale tylko w jednym egzemplarzu. Najnowszą techniką graficzną są drukarki laserowe połączone z komputerem. Grafika warsztatowa bywa też nazywana grafiką artystyczną.

Celem pracy artysty grafika projektowego jest stworzenie oryginalnego dzieła artystycznego przeznaczonego do druków wielkonakładowych. Pod nazwą „grafika projektowa” rozumie się twórczość w takich dziedzinach, jak: ilustracja, typografia, projektowanie książek, albumów, gazet, magazynów, druków akcydensowych, plakatów, piktogramów, znaków graficznych, reklam, opakowań, komunikacji wizualnej, czołówek filmowych i telewizyjnych, informacji internetowej itp. Najnowszym narzędziem, które rewolucjonizują obszary projektowania graficznego, są komputerowe programy graficzne.

Historycznie grafika projektowa wywodzi się z grafiki warsztatowej, jej rozwój i wyodrębnianie następowało wraz z rozwojem nowych technologii powielających.

Artysta jest całkowicie odpowiedzialny za idee dzieła, a sygnując własnoręcznym podpisem odbitkę w wybranej technice graficznej, akceptuje je jako dzieło oryginalne.

Proces tworzenia dzieła przebiega w wielu płaszczyznach, które nawzajem bardzo często przenikają się. Najważniejszą czynnością jest poszukiwanie idei i umiejętność wybrania techniki do jej realizacji. Bardzo często ograniczone możliwości technologiczne i techniczne zubożają idee artysty. Zdarza się też, że wynalazki techniczne, technologiczne i materiałowe są zaczynem pomysłu. Bardzo ważną rolę w realizacji pomysłu odgrywa ekonomia. Umiejętność pogodzenia idei, technologii i kosztów wykonania jest bardzo często warunkiem powstania dzieła sztuki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę