Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta grafik

Kod: 265102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

Artysta grafik może otrzymać pracę stałą w wielu miejscach: agencjach reklamowych, wydawnictwach książkowych, gazetach, drukarniach, w dużych przedsiębiorstwach prywatnych czy państwowych. Może również stworzyć własne przedsiębiorstwo lub tworzyć na własny rachunek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę