Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta grafik

Kod: 265102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Artysta grafik to przede wszystkim osobowość o bardzo indywidualnych cechach. Charakteryzuje go zdolność szybkiego postrzegania (karykatura), błyskotliwość reakcji zabarwiona często złośliwością (dowcip rysunkowy), umiejętność sprawnego rysunkowego notowania rzeczywistości (reportaż rysunkowy, np. z sali sądowej), umiejętność syntetycznego myślenia (projekty piktogramów). Jest ciekawy świata, oczytany, na bieżąco śledzi ważne wydarzenia artystyczne w swojej dziedzinie na całym świecie. Wykształcił również niekonwencjonalny sposób myślenia. Ze względu na fakt, że artysta grafik w procesie realizacji dzieła współpracuje z bardzo wieloma ludźmi innych zawodów, ważną umiejętnością jest zdolność przekonywania ich do swojego pomysłu, umiejętność inspirowania do twórczej współpracy (poligrafowie, specjaliści od reklamy, itp.) Artysta grafik powinien mieć łatwość kontaktu z ludźmi, lubić ludzi i być ich bystrym obserwatorem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę