Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta grafik

Kod: 265102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Jedynym kryterium awansu zawodowego są sukcesy artystyczne grafika, nagrody w konkursach krajowych i zagranicznych, udział w biennale oraz wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę