Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta grafik

Kod: 265102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Środowiskiem pracy każdego artysty grafika jest własna pracownia, studio grafiki, agencja reklamowa, wydawnictwo, itp. Tam właśnie ma miejsce najważniejsza część jego pracy, czyli praca koncepcyjna. Realizacja idei odbywa się w drukarniach, warsztatach poligraficznych, studiach komputerowych. Graficy często posiadają własne urządzenia powielające, jak prasy graficzne, litograficzne, serigraficzne, czy drukarki laserowe.

warunki społeczne

Praca artysty grafika, mimo tego, że współpracuje on z przedstawicielami wielu zawodów, negocjuje koszty, szuka kompromisu itp., ma zawsze charakter indywidualny; bardzo często artysta sam izoluje się od innych.

warunki organizacyjne

Czas pracy w tym zawodzie jest nienormowany. Umiejętność organizacji czasu pracy jest dla artysty grafika bardzo ważna, bywa czasem decydująca dla powstania dzieła sztuki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę