Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta grafik

Kod: 265102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Podstawowym warunkiem do osiągania sukcesów w tym zawodzie jest talent, ale jak wiadomo tylko oszlifowany diament jest wartościowy. Dlatego dobre wykształcenie nie jest przeszkodą w karierze. Dobrych uczelni kształcących w zawodzie grafika jest nie tak dużo. Polskie uczelnie artystyczne mają samodzielne wydziały grafiki w Krakowie, Katowicach i w Warszawie. Należą one niewątpliwie do czołówki światowej. Bardzo przydatne jest w tym zawodzie dobre wykształcenie humanistyczne, znajomość języków obcych oraz wrodzone zdolności manualne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę