Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zawody pokrewne

Zawody pokrewne do omawianego wi| si z dyscyplinami, kt�re s szczeg�Bowo omawiane w trakcie studi�w politologicznych i kt�rymi szczeg�lne zainteresowanie powinien wykazywa politolog. Do tych zawod�w nale|: socjolog, psycholog, filozof, specjalista polityki socjalnej, dziennikarz, prawnik, historyk.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę