Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archeolog

Kod: 263201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Osoby dorosłe z odpowiednim wykształceniem i motywacjami mogą podjąć pracę w zawodzie, gdyż ograniczenia w wykonywaniu czynnej pracy archeologa dotyczą nie tyle wieku, co stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Wiadomo jednak, że osoba w starszym wieku, np. około 45 i 50 roku życia, nagle rozpoczynająca intensywne działania w terenie, często w złych warunkach atmosferycznych, niezależnie od temperatury i ciśnienia, może mieć więcej poważnych kłopotów ze zdrowiem, szybciej ulegać zmęczeniu, przeziębieniu czy infekcjom niż osoba młoda. Są to jednak ogólne zasady, najważniejsze są uzdolnienia i predyspozycje zawodowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę