Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archeolog

Kod: 263201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Archeolog może awansować, ale nie z racji funkcji pełnionej na wykopaliskach, a z racji stanowiska zajmowanego w instytucji prowadzącej tego typu badania (w instytucie naukowym, katedrze uniwersyteckiej, muzeum czy w służbie konserwatorskiej). We wszystkich tych placówkach możliwości kariery zawodowej są bardzo duże, z tym że w instytutach i na uczelniach awans związany jest ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i niektóre funkcje nigdy nie będą dostępne dla osoby nie rozwijającej swego dorobku naukowego. Archeolog może ubiegać się o stanowisko dyrektora instytutu, muzeum, ośrodka dokumentacji; na uczelni o stanowisko dyrektora instytutu uczelnianego, dziekana wydziału, rektora. Może też objąć wysokie stanowisko urzędnicze w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę