Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archeolog

Kod: 263201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca archeologa przebiega dwutorowo: w różnorodnych warunkach atmosferycznych i środowiskowych przy pracy wykopaliskowej oraz w stabilnych warunkach pracy naukowej, dlatego warunki fizyczne i zdrowotne wymagane w tym zawodzie też są różne.

W pracy na stanowisku wykopaliskowym potrzebna jest ogólnie dobra sprawność i wytrzymałość fizyczna, szczególnie układu kostno-stawowego, gdyż praca ta wymaga wielogodzinnego stania, siedzenia nad wykopem, schodzenia w dół, przybierania niewygodnych pozycji ciała podyktowanych warunkami terenowymi. Osoba pracująca w takich warunkach nie może mieć stałych dolegliwości powodujących zasłabnięcia czy omdlenia (np. cukrzycy, istotnych wad serc i choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego). Szczególnie rygorystyczne są wymagania w przypadku uczestnictwa w misjach pracujących w mikroklimacie gorącym, to jest powyżej 27C temperatury efektywnej. Wtedy bezwzględnymi przeciwwskazaniami do podjęcia pracy są również: otyłość znacznego stopnia, zaburzenia w wydzielaniu potu, nadczynność tarczycy, przewlekłe choroby jelit i wątroby.

Do podjęcia pracy na każdym ze stanowisk archeologa istotnymi przeciwwskazaniami są choroby psychiczne i uszkodzenia mózgu oraz problemy z nazewnictwem, czyli z wyszukiwaniem w pamięci odpowiednich nazw i terminów. Ponieważ archeolog ma do czynienia z przedmiotami, niekiedy w bardzo złym stanie zachowania, przydatne w pracy będą mu takie cechy, jak dobra sprawność narządu wzroku i zmysłu dotyku.

Wymogi w kwestii fizycznej dla osób nie biorących udziału w wykopaliskach nie są rygorystyczne ? naukowcami mogą zostać osoby niepełnosprawne, z upośledzeniami słuchu i mowy (z wyjątkiem stanowiska wykładowcy) oraz z dysfunkcją kończyn dolnych i poruszające się na wózku inwalidzkim, jeśli tylko pozwolą na to warunki konstrukcyjne budynku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę