Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archeolog

Kod: 263201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie archeologa konieczne jest ukończenie studiów wyższych na wydziale archeologii.

Nie są wymagane dodatkowe kwalifikacje, natomiast pożądana jest znajomość czynna chociażby jednego z obcych języków kongresowych i mile widziana jest umiejętność obsługi komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę