Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie specjalisty INTE, oprócz osób bezpośrednio po szkole czy studiach, mogą znaleźć także zatrudnienie osoby mające z jakiegoś powodu przerwę w pracy (mogą to być osoby w wieku do 40, a dobrzy fachowcy z praktyką do 50 lat). Istotne jest posiadanie kluczowych w zawodzie umiejętności: językowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz kreatywność (niezbędna przy wyszukiwaniu źródeł informacji). Do wykonywania zawodu w bibliotekach uczelnianych wymagane jest wykształcenie wyższe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę