Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca nie obciąża fizycznie, nie stawia przed pracownikami żadnych szczególnych wymagań fizycznych ani zdrowotnych, wymaga jedynie ogólnie dobrego stanu zdrowia. Możliwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych.

Problemy z wykonywaniem pracy mogą mieć osoby z alergią na kurz (dotyczy to jedynie tych stanowisk, na których praca wiąże się z bezpośrednim, intensywnym kontaktem z dokumentami, zwłaszcza piśmienniczymi). Ze względu na werbalny charakter kontaktów z klientami, wskazany jest dobry słuch.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę