Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Osoba ubiegająca się o pracę w charakterze specjalisty INTE powinna się legitymować odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Można je uzyskać na poziomie średnim, jednak preferowane są osoby posiadające wykształcenie wyższe. Do pracy w zawodzie przygotowują studia na uczelniach uniwersyteckich i pedagogicznych – najczęściej na kierunkach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Inną drogą kształcenia, utworzoną z myślą o pracownikach specjalistycznych ośrodków informacji i bibliotek, są uniwersyteckie studia podyplomowe dla osób, które ukończyły studia wyższe w innej specjalności i są zainteresowane, w ramach swojej specjalności, działalnością w dziedzinie informacji naukowej lub też pragną zdobyć nowy zawód.

Poza posiadaniem specjalistycznego wykształcenia, istotne są także inne kwalifikacje. Do kluczowych umiejętności należy zaliczyć znajomość języków obcych przede wszystkim – angielskiego. Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość obsługi specjalnych programów bazodanowych i umiejętność korzystania z wyszukiwarek i przeglądarek internetowych. Ze względu na konieczność pisemnych wypowiedzi (odpowiedzi na pytania klientów), istotne jest także sprawne posługiwanie się edytorami tekstów.

Praca specjalisty INTE wymaga bardzo wysokich umiejętnościz zakresu komunikacji interpersonalnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę