Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Polecana literatura

·Gliński W., Problemy zawodowe absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – nowa lista dyskusyjna w sieci Internet. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1995, nr 1, s. 33-34.

·Górski A., Użytkownicy i specjaliści informacji technicznej pionierami krajowych i międzynarodowych struktur informacji naukowej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1995, nr 1, s. 11-16.

·Howorka B., Aktualne problemy prawne polskiego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny, 1993, z. 3/4, s. 183-192.

·Szewc A., Jyż G., Status pracowników biblioteczno-informacyjnych w szkołach wyższych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, 1993, nr 3/4, s. 23-26.

·Batorowska H., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996.

·Batorowska H., Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym: wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2001.

Strony internetowe:

·www.ebib.info

·http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/zin.htm

·http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/biblkarz.htm

·http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/poradnik.htm

·www.pfsl.poznan.pl/horyzonty/warto8.html

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę