Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Nie ma ściśle określonej dolnej czy górnej granicy wiekowej, która w jakikolwiek sposób ogranicza możliwość podjęcia pracy w zawodzie archiwisty. Przepisy prawa określają jedynie wymagania dotyczące stażu pracy, co oczywiście odnosi się do wieku pracowników. Różnice wiekowe występują tylko w odniesieniu do poszczególnych stanowisk w hierarchii zawodowej archiwistów. Kustoszem nie zostanie pracownik bez odpowiedniej ilości wypracowanych lat pracy.

Naturalnie osoba dorosła (w starszym wieku) wyposażona w odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, ma większe możliwości zatrudnienia na wyższym stanowisku, niż osoba bez stażu dla której te stanowiska są niedostępne.

Również przerwa w karierze zawodowej nie stanowi przeszkody w staraniu się o posadę archiwisty.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę