Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Zawody pokrewne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Zawód archiwisty został sklasyfikowany w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (PKZiS) w grupie średniej Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej oraz w grupie elementarnej Archiwiści i muzealnicy pod numerem 243101 – razem z zawodem muzealnika (243102).

Kolejnym zawodem pokrewnym dla archiwisty jest zawód bibliotekoznawcy (243201) a także specjalisty informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (243202). Z uwagi na kierunek kształcenia – najbardziej pokrewnym zawodem dla archiwisty jest historyk (244202).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę