Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Możliwości zatrudnienia

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Typowymi pracodawcami są jednostki z sektora kultury i administracji publicznej - przede wszystkim archiwa państwowe, muzea, biblioteki oraz różnego rodzaju instytucje administracji publicznej - rządowej czy też samorządowej.

Istnieje możliwość samozatrudnienia, np. poprzez prowadzenie usług komercyjnych w zakresie dotyczącym archiwizacji dokumentacji (szczególnie płacowej, kadrowej), wytworzonej przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze, które z takich usług są w stanie korzystać. Samozatrudnienie nie jest jednak z pewnością powszechne w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę