Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Z uwagi na rutynowość wykonywanych zadań i czynności w pracy z aktami, archiwista musi charakteryzować się dobrą pamięcią, koncentracją uwagi, zdolnością logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Są to cechy niezbędne podczas porządkowania zasobu, wyszukiwania dokumentów i sporządzania inwentarzy czy różnego rodzaju informacji. Niebagatelne znaczenie ma równieżwytrwałość, dokładność i skrupulatność, bowiem w większości wypadków wykonywane czynności są bardzo monotonne. Czynności są powielane, jedynie treść dokumentów czy ich rodzaj, mogą się zmieniać.

Samodzielny charakter pracy sprawia, że niejednokrotnie nie ma możliwości zasięgnięcia opinii przełożonego czy bardziej doświadczonego pracownika. W takich sytuacjach trzeba wykazać się dużą samodzielnością i trafnością podejmowanych decyzji.

W kontaktach z osobami z zewnątrz należy wykazać się znaczną cierpliwością oraz łatwością porozumiewania się w mowie i wypowiadania na piśmie. Często klienci archiwum nie są w stanie określić dokładnie, czego szukają, by załatwić swoją sprawę. W takich sytuacjach archiwista musi wykazać się wysokim poziomem kompetencji zawodowych i kultury osobistej.

Poza tymi cechami archiwista musi posiadać zainteresowania naukowe – obejmujące wiele dziedzin (przede wszystkim humanistycznych), takich jak historia, język polski, prawo czy politologia. Bez tych zainteresowań, a w zasadzie bez znajomości tych dziedzin na odpowiednim poziomie, nie ma szans na prawidłowe wykonywanie tego zawodu.

W dobie komputerów i elektronicznego przetwarzania danych - poza wiedzą humanistyczną należy posiadać umiejętność obsługi komputera i różnego rodzaju programów (nie tylko dotyczących archiwistyki). Informatyzacja w tej branży jest nieunikniona, a brak tych umiejętności dyskwalifikuje kandydata do pracy w charakterze archiwisty.

Powyższe cechy są niezbędne, aby myśleć o wykonywaniu tego zawodu. Poza nimi należy wspomnieć również o cechach przydatnych, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę, dają zadowolenie i otwierają szanse na awans w tej profesji. Na pewno taką cechą jest zdolność nauki języków obcych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę