Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Awans w hierarchii uzależniony jest od posiadanego wykształcenia. Absolwenci studium policealnego rozpoczynający pracę zatrudniani są na stanowisku pomocnika archiwisty. Po spełnieniu wymagań dotyczących stażu zawodowego (2 lata), mogą awansować na stanowisko młodszego archiwisty, a po kolejnym okresie- na stanowisko archiwisty. Na tym poziomie kończy się kariera dla osób z wykształceniem policealnym.

Aby awansować na wyższe stanowiska, tj. stać się starszym archiwistą czy jeszcze wyżej - kustoszem czy starszym kustoszem (kierownikiem oddziału zamiejscowego), należy legitymować się wykształceniem wyższym, a przy tym posiadać odpowiedni staż zawodowy i ewentualnie dorobek naukowy. Decyzje związane z awansowaniem pracowników podejmuje dyrektor archiwum państwowego.

Posiadane kwalifikacje można pogłębiać poprzez udział w różnego rodzaju specjalistycznych kursach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę