Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Warunki materialne

Miejscem pracy jest pomieszczenie biurowe wyposażone w biurko i komputer z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Tutaj archiwista spędza najwięcej czasu zbierając, sortując czy ewidencjonując dane niezbędne do sporządzenia inwentarza. Dostarczaniem potrzebnych archiwiście akt, zajmują się pracownicy niższego szczebla lub magazynierzy, należący do pracowników obsługi.

Część czasu archiwista spędza w pracowni naukowej, czasem wyposażonej w monitoring, dzięki czemu może jednocześnie nadzorować osoby znajdujące się w pomieszczeniu pracowni i wykonywać inne czynności związane z zajmowanym stanowiskiem czy pełnioną funkcją.

Oczywiście część czasu archiwista spędza również w pomieszczeniach magazynowych. Więcej na początku swojej pracy w charakterze archiwisty, z uwagi na potrzebę poznania zasobu oraz typowych czynności wykonywanych wmagazynie, takich jak wyszukiwanie akt i informacji czy przeprowadzanie przeglądu zasobu, sprawdzanie ubytków i zniszczeń.

Najistotniejsze zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę to przede wszystkim kontakt z niektórymi rodzajami grzybów, poprzez papier zawierający dużo kurzu. Konsekwencjąmoże być ryzyko nabawienia się choroby o podłożu alergicznym. Drugie zagrożenie to możliwość upadku z drabiny, która jest niezbędna w dotarciu do akt położonych na najwyższych półkach.

Warunki społeczne

Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny. Większość prac wykonywana jest przede wszystkim samodzielnie, oczywiście pod nadzorem przełożonego. Kontakt z pozostałymi pracownikami jest w tym przypadku znacznie ograniczony. Ze względu na obowiązek udzielania informacji czy udostępniania akt – archiwista kontaktuje się z osobami z zewnątrz, jednak nadal jest to indywidualna praca archiwisty, a intensywność tych kontaktów jest uzależniona od przypisanego zakresu zadań. Zdarza się, że archiwista pracuje w zespole np. podczas dokonywania okresowego przeglądu zasobu archiwalnego.

Warunki organizacyjne

Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany, tzn. godziny są stałe, a paca wykonywana jest w dzień i tylko w dni robocze. Nie występuje więc problem rezygnacji z wolnego czasu w weekendy czy święta. Praca wykonywana jest w siedzibie archiwum, a wyjazdy służbowe są sporadyczne np. w razie przeprowadzania czynności kontrolnych w innych jednostkach. Wyjazdy służbowe oraz stopień swobody w wykonywaniu powierzonych zadań, uwarunkowany jest oczywiście zajmowanym stanowiskiem.

Pracownicy wyższego szczebla - prowadzący badania naukowe, posiadają dużą swobodę, natomiast pozostali są nadzorowani przez zwierzchników. Generalnie należy stwierdzić, że większość prac wykonywanych przez archiwistę ma charakter rutynowy, a odpowiedzialność jest prawna, etyczna i społeczna o niebagatelnym znaczeniu dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę