Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

Polecana literatura

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Biernat C., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977

Chmielewski Z.: Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku. NDAP, Warszawa-Szczecin 1994

Galuba R.: Przepisy prawne dla archiwów (1983–2001), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002

Gołembiowski M.: Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów. UMK, Toruń 1991

Mirecka E.: Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji. Część 1. WSiP Warszawa 2003

Nałęcz D. (red.), Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich tom I, Szczecin 12- 13 września 2002, Toruń 2003, ISBN 83-89115-04-2

Nawrocki S. i Sierpowski S. (red.), Metodyka pracy archiwalnej, wyd. V. Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2004

Rosowska E., Archiwa w polityce Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2004

Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka. Warszawa 1989

Stępniak W. (red.), Materiały z VII Europejskiej Konferencji na temat archiwów: Archiwista - zawód przyszłości w Europie, Warszawa 2006

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę