Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista

Kod: 262101
Inna nazwa zawodu: dokumentalista

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Nie dotyczy


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia dużego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Tak


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

Przystosowanie stanowiska pracy w zawodzie archiwisty, mogłoby polegać na częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych, wymagających wysokiej sprawności zmysłu równowagi, rozróżniania barw oraz koordynacji wzrokowo-słuchowej.

            Należałoby zadbać, aby bodźce słuchowe docierające do pracownika, były odpowiedniej głośności lub były sygnalizowane wizualnie (np. przy wykorzystaniu komputera). Człowiek niedosłyszący lub niesłyszący &ndash teoretycznie bez trudności może sporządzać inwentarze, wpisując dane do komputera, może też prowadzić inne prace przy użyciu komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę