Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja 09.2009

W przypadku asystentów prawnych wiek nie jest bardzo istotny. Pracę mogą podejmować absolwenci prawa, w każdym wieku, także bez doświadczenia zawodowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę