Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Zawody pokrewne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

doradca prawny

Zawody wymagające wyższych kwalifikacji, tj. ukończenia aplikacji:

radca prawny

adwokat

sędzia

prokurator

komornik sądowy

notariusz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę