Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Możliwości zatrudnienia

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Asystenci prawni mogą być zatrudnieni w urzędach, kancelariach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych, konsultingowych, policji, w administracji rządowej, samorządowej, skarbowej. W tych instytucjach często funkcjonują inne nazwy zawodu, są to np.: inspektor ds. prawnych lub referent ds. prawnych. Asystenci prawni mogą być również zatrudniani przez organizacje pozarządowe, które ogłaszają wolne miejsca pracy dla prawników na stronie internetowej www.ngo.pl.

W kancelariach zadania asystenta wykonuje aplikant. W małych kancelariach są to najczęściej pojedyncze stanowiska, natomiast w dużych kancelariach zatrudnionych jest kilku radców prawnych, adwokatów, notariuszy i asystentów. W większych kancelariach istnieje także możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie prawa, np. prawa cywilnego, prawa turystycznego, prawa ochrony konsumentów, prawa handlowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa bankowego i finansowego, prawa podatkowego i prawa transportowego.

W zawodzie asystenta możliwe jest samozatrudnienie. Młodym prawnikom bez aplikacji, przepisy o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie umożliwiły udzielanie porad prawnych, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Do reprezentowania klienta w sądzie wymagana jest jednak współpraca z prawnikiem mającym do tego odpowiednie uprawnienia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę